MŰALKOTÁSOK

A Madre filozófiájának komoly részét képezi a női test szexualitása, a szexualitás fluiditása és őszinte megélése, valamint ezek spirituális megközelítése is. Az itt található válogatott műalkotások koherensen jelenítik meg ezt a nézetet, az alkotók pedig több szálon is kapcsolódnak hozzánk.

Standovár Júlia New Yorkban élő fotóművész. 

Kinky Concrete című projektje fotográfiát, beton tárgyakat és posztereket felölelő installáció. A művész az emberi, a testi és a személyes kapcsolatok ábrázolására használja az előre kiöntött félig betonból, félig readymade szerű objektjeit, amik tudatos elrendezése egyének egymáshoz való viszonyrendszerét váltják fel. A különböző anyagok találkozása és azok fotográfiai és írott dokumentációi intim teret alkotnak, ahol az emberi relációk az emberi test megjelenítése nélkül tárhatják fel legmélyebb jelentés-szféráikat.

A direkt utalások helyett, a műtárgyak inkább a saját maguk által kialakított érzékenységen keresztül és az organikusságot előhívva kommunikálnak a nézővel. Ez által képesek a vizuális elvontság ellenére a nőiség, a generációk közötti problémák, a fizikai lét és társadalmi aktualitások témait feszegetni a szexualitás, a humor, az irónia saját női nézőpontjain keresztül. 

Az egyenként megjelenő vagy csoportban elrendezett alkotások a felismerhetőség és felismerhetetlenség határán mozogva érkezeknek meg a szobor vagy a funkcióval rendelkező tárgy határmezsgyéjére.

TOVÁBBI ALKOTÁSAI

Most nincs megjeleníthető termék itt.